Algemeen:
Arbeidsconflicten, echtscheidingen, conflicten in een vereniging of burenruzie?  Door middel van mediation wordt gezocht naar oplossingen die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. Mediation is het oplossen van een probleem door de partijen zelf, onder begeleiding van een mediator. Veel conflicten/problemen laten zich oplossen door middel van mediation.

Bij arbeid:
Vaak eindigt een conflict op het werk in het vertrek van de werknemer. De werkgever verliest een ervaren kracht en de werknemer is zijn baan kwijt. Soms is dit de juiste oplossing, maar vaak niet. Mediation kan er voor zorgen dat partijen hun probleem oplossen en tot verrassende oplossingen komen. Hierdoor kunnen ze weer jaren verder met elkaar.

Bij echtscheiding:
Mediation is bij uitstek geschikt voor echtscheidingen. Mensen die ooit van elkaar hielden kunnen hun scheiding regelen op een wijze waarop ze dat zelf willen. Zeker als er kinderen zijn is het van het grootste belang dat de relatie in tact blijft. Zorgvuldig wordt gekeken naar zaken zoals: zoals de omgangsregeling met de kinderen, de woning, alimentatie, pensioen, bezittingen, erfenissen etc. In onderling overleg is veel mogelijk en kan echt maatwerk geleverd worden.

Online mediation:
Soms is het moeilijk voor partijen om met het gesprek rechtstreeks met elkaar aan te gaan. De geografische afstand kan belemmerend werken of machtsverhoudingen zijn erg onevenwichtig. Mensen kunnen het ook onprettig vinden om met de andere partij in een ruimte te verblijven. Ook in die gevallen is mediation mogelijk. Door middel van een speciaal softwareprogramma wordt op een snelle, duidelijke en professionele manier gewerkt aan het oplossen van het probleem. Voordelen zijn snelheid en iedere partij kan op een tijdstip dat schikt en in de eigen vertrouwde omgeving aan de mediation deelnemen.